SDS WP nacionalinės svorio tempimo varžybų taisyklės

SVORIO TMEPIMO TAISYKLĖS

Naujokai šunys tempimus gali atlikti su prie antkaklio prisegtu pavadėliu.

 

 

LAUKIMO ZONA

 1. Kol varžosi viena lyga, jai priklausantys šunys turi būti laukimo zonoje.
 2. Kitoje lygoje besivaržantys ar tempimuose nedalyvaujantys šunys laukimo zonoje būti negali.
 3. Prie starto negali būti jokių šunų.

 

SVORIO KĖLIMAS

 1. Kiekvieną keliamo svorio dydį teisėjas nustato kiekvienai lygai, tempimo eigoje jis gali kisti.  

 

ŠUNŲ INVENTORIUS

 1. Kiekvienas šuo turi turėti tinkamą narvą

2.Leidžiamos tik platūs įprasti antkakliai. Jokių smaugtukų, antkaklių su spygliais ar kitų, kurie naudojami koreguojant elgesį.

 1. Petnešos
 2.     Turi būti tinkamos svorių tempimui.  
 3. Turi būti geros būklės.
 4. Tempimo metu skatinimas masalu (baitu) negalimas(išskyrus FUN lygoje besivaržančius šunis). Tempimo metu su savimi negalite turėti jokios rūšies apdovanojimo ar maisto.
 5.     Šunį apdovanoti, duoti jam skanėstų galima tik išėjus iš rungties zonos arba laukimo zonoje. Šunį apdovanoti žaislu draudžiama ir laukimo zonoje.
 6. Šuniui bet kada leidžiama atsigerti.

 

DALYVIAI

Visi dalyvaujantys šunys turi būti 9 mėnesių amžiaus.

Naujokai šunys turi būti 9 mėnesių amžiaus ir gali tempti tik dėl smagumo, jie nerenka taškų.

Visi šunys turi būti sveiki ir paskiepyti.

Vedliai, vienoje lygoje dalyvaujantys su dviem ar daugiau šunų, visiems privalo turėti po petnešas ir nedelsinti tempimų.

Draudžiama naudoti medžiagas, kuriomis galima bandyti gerinti šuns našumą.

Negali dalyvauti rujojančios, vaikingos, maitinančios kalės.

 

Šuns kontrolė/vedlio elgesys

 1. Šuo nuolat turi būti kontroliuojamas;
 2. Jei šuo išsituštino, privalu viską suvalyti;
 3. Pavojingi šunys:
 4.     Bet kuris šuo, rodantis neišprovokuotą agresiją kitam šuniu ar žmogui, gauna įspėjimą. Jei agresija tęsiasi, vedlio prašoma pašalinti šunį iš zonos ir jam neleidžiama dalyvauti varžybose.
 5.     Jei šuo puola kitą šunį, vedlio nedelsiant prašoma šunį pašalinti jį iš laukimo zonos. Jeigu jis dar netempė, dalyvavimo mokestis negrąžinamas. Jeigu jis jau tempė, tą dieną jo taškai neskaičiuojami.
 6.     Bet koks šuo, kuris įkanda ar bando įkąsti žmogui, diskvalifikuojamas.
 7. Piktnaudžiavimas gyvūnais, agresyvus elgesys, įskaitant žodinę formą, netoleruojama. Teisėjas savo nuožiūra už tai gali skirti diskvalifikaciją.
 8. Vedlys gali būti paprašytas palikti teritoriją už bet kokį nusižengimą tempimo zonoje ar už jos ribų. Tai grubus, trikdantis, nesportinis elgesys, taip pat trukdymas kitam šuniui tempti ar teisėjui.

Turime stengtis skatinti teigiamą sporto ir jame dalyvaujančių šunų įvaizdį. Visi besivaržantys šunys turi būti sveiki. Varžybose negali dalyvauti per liesi šunys (atsižvelgiant į jų veislę, kūno tipą ir sudėjimą). Šuo laikomas per plonu esant vienam ar daugiau požymių: aiškiai išsikišę klubakauliai, iššokęs stuburas ar įdubusi galva. Lengvas klubų kyšojimas leidžiamas. Jei šuo laikomas per liesu, konkretų savaitgalį varžytis jam nebus leista.

 

SVORIO LYGOS

 

 

 

SVĖRIMAI

Visi šunys sveriami su tomis pačiomis svarstyklėmis.

Svėrimo metu šuo gali būti tik su paprastu plačiu antkakliu arba be jo.

Kiekvienas šuo gali būti pasvertas du kartus. Vedlys pasirenka, kurį iš dviejų svorių nori užskaityti.

Visi šunys sveriami teisėjo. Teisėjas negali sverti savo šunų, nebent tai stebi du žmonės.

 

TEMPIMAS

Vedlys gali rinktis, kokį svorį šuo temps. Tai turi atitikti nustatytus svorio didinimo žingsnius. Jei šuo neištempia startinio svorio, jo tempimai baigti, dalyvio mokestis negrąžinamas.

Kai varžybų metu tempti lieka nedaug šunų, tarp tempimų jiems leidžiamas iki 5 min. poilsis.

Jei teisėjas pastebi, kad šuo ligotas ar patyrė traumą, teisėjo nuožiūra jam tą dieną neleidžiama dalyvauti.

Kad tempimas būtų užskaitytas, starto linijoje esanti vežimo dalis turi kirsti finišo liniją.

Prieš tempimą negalimas “testinis” vežimo pratempimas.

Lygoje dalyvaujantys šunys turi būti pasiruošę tempimui ir ateiti iškart kai teisėjas pakvies.

Prie vežimo šunį prisega vedlys arba asistentas.

Kai šuo prisegtas, vedlys turi įsitikinti, kad šuo nedarys “sling shot’o” (kai vedlys specialiai leidžia šuniui startuoti labai arti vežimo tam, kad smūgiu išjudintų vežimą). Startavimas su “sling shot’u” negalimas, tačiau jei šuo tai padarys po paleidimo, baudžiama nebus.

Tempimo metu vedlys negali stovėti už šuns.

Laikas pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai šuo pabando tempti vežimą ar vedlys duoda garsinį ar gesto signalą šuniui.

Laiką skaičiuoja teisėjas arba jo padėjėjas.

Svoriui nutempti duodama 60 s. Jei ties 60-ta sekunde vežimas dar rieda pirmyn, tempimas užskaitomas.

Teisėjas gali duoti 30 s vedliui pradėti kviesti šunį ar po prisegimo pradėti tempimui. Po 30 s pradedamas skaičiuoti tempimo laikas.

Vedlys pats renkasi, kiek tempimų nori praleisti. Jų skaičius nelimituojamas.

Jei tempimo metu šuo paliečia vedlį ar šis šunį, jis diskvalifikuojamas.

Įsipainiojimas įskaitomas tik tada, kai šuo gali susižaloti. Apie tai praneša teisėjas, šuo išpainiojamas, vežimas grąžinamas prie starto linijos, o šuo tempia iš naujo.

Vieno tempimo metu galimas vienas įsipainiojimas, Jei šuo įsipainioja du kartus, jis diskvalifikuojamas.

Iš petnešų išsinėręs šuo diskvalifikuojamas.

Tempimo metu sugedus įrangai, po pataisymo šuo tempia iš naujo nuo starto linijos. Nesportiškas hendlerio elgesys netoleruojamas, už tai diskvalifikuojama.

Dvigubas hendlingas draudžiamas, už jį diskvalifikuojama. Šuniui ploti, jį sveikinti, šaukti jo vardą ar skatinti kitais būdais leidžiama 3 m atstumu nuo tempimo tako.

Svorio lygoje nugali šuo, surinkęs didžiausią nutempto svorio/kūno masės santykį. Vienodi rezultatai vertinami pagal tempimo trukmę. Jei dviejų šunų rezultatas ir tempimo trukmė vienodi, vertinama pagal ankstesnio tempimo trukmę.

Tempiant ant kilimo, vienintelė leidžiama naudoti papildoma medžiaga yra vanduo pėdoms drėkinti.

Nuo tada kai šuo prisegamas prie vežimo iki tempimo pabaigos pavadėlio naudoti negalima.

 

SKUNDAI

Teisėjas turi teisę ką nors diskvalifikuoti iš varžybų.

Bet koks pateiktas skundas turi būti adresuotas tos lygos teisėjui. Jei teisėjui pateikiamas žodinis skundas ir šis nedelsdamas problemą ištaiso, tolesnių veiksmų imtis nereikia. Oficialus raštiškas skundas gali būti įteiktas teisėjui iškart po tempimų.

Skundas apie netinkamą elgesį už tempimo zonos ribų perduodamas teisėjui.

Varžybų metu – jokių narkotikų ir alkoholio.

Asmuo, diskvalifikuotas iš varžybų, gali pateikti prašymą sprendimui atšaukti.

TAŠKŲ SISTEMA

1 vt.= 10 tšk

2 vt.  = 7 tšk

3 vt. = 5 tšk

1-as papildomas taškas už kiekvieną šunį, atlikusi įskaitytą tempimą toje pačioje svorio grupėje.

MWPP – 10 tšk

MWP – 10 tšk

MWPP ir MWP taškai sumuojami tam pačiam šuniui tik internacionalinėse SPORTING DOG SHOW varžybose.

Komentarai

komentarai